top of page

영업시간 오전 6시~오후 9시 

오시는 길 

청진옥

03156 서울 종로구 종로3길 32 

(청진동 183-1번지)

02-735-1690

 

지하철

5호선 광화문역 2, 3번 출구 (도보 5분)
1호선 종각역 1번 출구 (도보 5분)

주차안내

인근 르메이에르 주차장

Cheongjinok
32, Jong-ro 3-gil, Jongno-gu,

Seoul, 03156, Republic of Korea
+82-2-735-1690

bottom of page